Asociace senzorické integrace

Asociace senzorické integrace - ASI je zapsaný spolek sdružující terapeuty a příznivce SI z řad odborné veřejnosti.

Vznikla v roce 2018 za účelem prezentace, šíření a prosazování terapeutického přístupu senzorické integrace mezi odbornou i neodbornou veřejnost. Mezi další cíle ASI patří prohlubování a aplikace nových poznatků v SI, poradenská, konzultační i výzkumná činnost a organizace vzdělávacích akcí.

Terapeutický přístup senzorická integrace se u nás začíná teprve dostávat do povědomí odborné veřejnosti. Cílem ASI je šířit informace o SI jako terapeutickém přístupu, informovat o možnostech terapie a pracovištích oprávněných pracovat tímto přístupem.

V roce 2017 byl ukončen první certifikovaný kurz senzorické integrace v České republice a díky tomu se tento přístup začal více rozšiřovat. Vyškolení terapeuti jsou nyní napříč celou Českou republikou (Praha, Ostrava, Plzeň, Liberec, Pardubice, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Olomouc..). Do této doby působilo v ČR pouze pár terapeutů, kteří se vzdělávali v SI v zahraničí. ASI jako odborná organizace chce sdružovat terapeuty SI, zaměřit se nejen na jejich další vzdělávání, ale také na organizaci základních kurzů a tím i rozšíření řad certifikovaných terapeutů. Mezi hlavní činnosti ASI patří i poradenská a konzultační činnost, navázání spolupráce s odbornými institucemi v České republice i v zahraničí, vydávání a ditribuce reklamních materiálů.

stanovy ASI
Stanovy ASI

Výbor spolku tvoří:

Předseda: Bc. Zdenka Hyttichová

Místopředseda: Mgr: Kateřina Šimečková

Pokladník: Mgr: Eliška Haškovcová