ASI

  Závazná přihláška
  na INFORMAČNÍ SEMINÁŘ O SENZORICKÉ INTEGRACI - URČENÝ PRO PSYCHOLOGY, SPECIÁLNÍ PEDAGOGY, PEDAGOGY A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY


  Detaily k platbě obdržíte e-mailem po obdržení přihlášky dle Vámi zvolené varianty.

  Čas: 9:00 - 16:30 hod.

  * V případě nepříznivé epidemiologické situace se Modul 3 a Modul 6 budou konat pomocí on-line komunikační platformy v reálném čase původně plánované prezenční formy.

  Místo konání: RC Jablíčkov, Počernická 524/64, Praha 10

  Cena:
  1 500 Kč (pro členy Asociace senzorické integrace)
  2 400,- Kč (pro ostatní)

  Splatnost:
  Varianta 1) dvě platby (každá v poloviční hodnotě ceny programu), první splátka do 15. 8. 2021, druhá splátka do 15. 1. 2022.
  Varianta 2) jedna platba v celkové hodnotě ceny programu do 15. 9. 2021

  Zrušení programu a storno podmínky:
  Program je možné zrušit písemně e-mailem na kurzy@senzorickaintegrace.com
  Storno poplatky za program jsou stanoveny v následující výši:

  Zrušení programu ze strany účastníka:
  2 týdny před zahájením programu (15. – 30. 10. 2021) – 100 % z ceny programu
  1 měsíc před zahájením programu (1. – 14. 10. 2021) – 80 % z ceny programu
  2 měsíce před zahájením programu (1. – 30. 9. 2021) – 50 % z ceny programu
  3 měsíce před zahájením programu (1. – 31. 8. 2021) – 20 % z ceny programu

  Storno poplatek Vám nebude účtován v případě, že za sebe seženete náhradníka.

  Zrušení programu ze strany pořadatele kurzu:
  Při zrušení programu ze strany pořadatele (Asociace senzorické integrace), Vám vrátí pořadatel 100 % uhrazené zálohy, nebo nabídne stejný kurz v novém termínu.