Varovné signály

Projevy chování při poruchách zpracování smyslových vjemů:

Kojenci a batolata

 • má potíže se spánkem
 • má potíže s kojením, jídlem
 • nedokáže se uklidnit, často pláče, je nespokojené
 • nemá pravidelný režim
 • projevuje nechuť ke spolupráci při oblékání ( reaguje dráždivě při svlékání, oblékání, netoleruje oblečení
 • zřídka si hraje s hračkami
 • neochotně se chová v náručí (obtížně snáší manipulaci, chování v náručí)
 • nerad se mazlí
 • je úzkostný v poloze na bříšku
 • má odlišný motorický vývoj
 • je pasivní, nemá potřebu objevovat okolní prostředí

Předškoláci

 • je velmi citlivý na dotek, zvuky nebo vůně
 • je úzkostný, bojí se nových zkušeností
 • obtížně si získává kamarády
 • nenavazuje vztahy jako jeho vrstevníci
 • má potíže v sebeobsluze – oblékání, jídlo, spánek a udržování čistoty
 • je motoricky „neobratný“ (nešikovný)
 • nemá výdrž při aktivitě

Školáci

 • je neklidný při sezení
 • nerad manipuluje s malými objekty, nerad kreslí
 • má obtíže se čtením, se psaním
 • má problém v oblasti motorických dovedností
 • nerad hraje míčové hry
 • citlivě reaguje na hmatové vjemy, zvuky, chutě a vůně
 • rychle ztrácí pozornost
 • vyžaduje mnoho pohybu, až to narušuje práci ve škole/školní přípravu
 • reaguje neadekvátním až agresivním chováním
 • snadno se dostane do nepohody
 • má potíže v kolektivu vrstevníků
 • neadekvátně vnímá bolest
 • vypadá, že nevnímá dění kolem sebe