Pro koho je SI

  • děti s nerovnoměrným psychomotorickým vývojem
  • děti s hyperaktivitou a poruchou pozornosti
  • děti s dyspraxií
  • děti s vývojovou dysfázií
  • děti, které nedosahují výkonů běžných pro jejich vrstevníky
  • děti příliš bojácné nebo naopak příliš agresivní
  • děti, které netolerují nebo negativně reagují na sebeobslužné činnosti
  • děti s Downovým syndromem nebo jinými genetickými vadami
  • děti s poruchami nebo podezřením na poruchu autistického spektra
  • multisystémovou poruchou, desintegrační poruchou

Užívá se také u dětí s fyzickým či kombinovaným znevýhodněním na základě poškození centrálního nervového systému.