Plánované akce

SENZORICKÁ INTEGRACE PRO PSYCHOLOGY A SPECIÁLNÍ PEDAGOGY

Kde: RC Jablíčkov, Počernická 524/64, Praha 10

Termín: 18.5. 2024

Přednášející: Bc. Zdenka Hyttichová; Bc. Adéla Podroužková MSc.

Přístup senzorické integrace (SI) je terapeutický přístup, který je využíván u dětí s poruchou smyslového zpracování (SPD), dětí s poruchou autistického spektra a dětí s nerovnoměrným vývojem. Účastníci budou seznámeny s teoretickým základem SI, základy neurovědy na kterých je SI založena, příklady chování a obtíží s kterými se děti s SPD potýkají. Součástí bude vhled do SI terapie. Závěrem vám poskytneme praktické ukázky a zážitkové aktivity, které vám pomohou si představit vnímání dětí s poruchou smyslové procesování. Budou vám předvedeny také smyslové strategie užívané ve školních zařízeních.

Cílem semináře:

  • Pochopení principu senzorické integrace
  • Seznámení se smyslovými systémy a jejich impakt na běžné fungování dítěte v domácím prostředí, v předškolních a školních zařízeních
  • Vhled do poruch smyslového zpracování
  • Možnosti práce s dětmi s SPD v terapeutických praxích
  • Seznámení se smyslovými strategiemi ve školních zařízeních

5. SETKÁNÍ ASI

Setkání je určeno především členům ASI, ale i širší odborné veřejnosti z řad rehabilitačních profesí a lékařů. Setkání není určeno pro rodiče našich klientů.

Kdy: 27.4.2024

Kde: v RC Jablíčkov na Praze 10, Počernická 64

Cena: pro členy ASI a přednášející je vstup zdarma

Pro nečleny ASI: 500,-

Stejně jako v minulých letech budou na programu odborné příspěvky, sdílení zkušeností z praxe. Součástí bude členská schůze spolku, která je naší každoroční povinností. Program není zatím dokončen, budeme rádi, pokud se stanete aktivními účastníky setkání.

VESTIBULÁRNÍ A ZRAKOVÝ SYSTÉM

kurz je plně obsazen!

Termín: 12.4. – 14.4.2024 v Praze.

Cena: pro členy ASI –  9 500 Kč          pro nečleny ASI – 10 500 Kč

Přednášející:

• Foteini Zografou, Ergoterapeutka NDT 

• Delfini Papazoglou, Fyzioterapeutka NDT 

Tento edukační, teoretický a praktický 3-denní kurz je příležitostí hlouběji porozumět vývoji a funkci dvou systémů, jejich hodnocení a intervenci.

Kurz je určený pro odborníky v oblasti fyzioterapie a ergoterapie, kteří pracují s dětmi s problémy centrálního nervového systému a vývojovými poruchami.

Délka semináře: 3 dny, 9:00 – 17:00 (8 vyučovacích hodin)

Rozsah kurzu: 24 vyučovacích hodin (45 minut)

Porozumění autismu z pohledu Senzorické Integrace dle Ayres  

Praha dne 11.1. – 13.1. 2024

Lektor: Elisabeth Soechting, MA, OT/R

Cena: 8 800,- Kč

Cena pro členy ASI: 8 000,-Kč

Kurz je určen pro  vystudované zdravotnické profese, pracující s dětmi s PAS,

které už  absolvovaly vzdělání v SI : 

Ukončení úvodu do SI – SI101 Úvod do Senzorické integrace nebo 

Kurz CLASI-CASI senzorické integrace dle Ayres nebo

Workshop Přístup Senzorická integrace a jeho využití v praxi – pořádané Asociací senzorické integrace