Plánované akce

Porozumění autismu z pohledu Senzorické Integrace dle Ayres  

Praha dne 11.1. – 13.1. 2024

Lektor: Elisabeth Soechting, MA, OT/R

Kurz je určen pro  vystudované zdravotnické profese, pracující s dětmi s PAS,

které už  absolvovaly vzdělání v SI : 

Ukončení úvodu do SI – SI101 Úvod do Senzorické integrace nebo 

Kurz CLASI-CASI senzorické integrace dle Ayres nebo

Workshop Přístup Senzorická integrace a jeho využití v praxi – pořádané Asociací senzorické integrace

Workshop o senzorické integraci – určený pro psychology a speciální pedagogy

Datum konání: POZOR ZMĚNA TERMÍNU NA 26.11.2023

z původního 25.11.2023, za případně vzniklé komplikace se omlouváme

Čas: 9: 00–16: 30 hod. 

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Cena: 3 000,- Kč 

Cena pro členy ASI: 2 700,- Kč

Kde: RC Jablíčkov, Počernická 524/64, Praha 10

Přednášející: Bc. Zdenka Hyttichová; Bc. Adéla Káplová MSc. 

Přístup senzorické integrace (SI) je terapeutický přístup, který je využíván u dětí s poruchou smyslového zpracování (SPD), dětí s poruchou autistického spektra a dětí s nerovnoměrným vývojem. Účastníci workshopu budou seznámeni s teoretickým základem SI, základy neurovědy, na kterých je SI založena. Součástí workshopu jsou praktické příklady dětí s potížemi ve smyslovém zpracování. Konkrétně, potíže v životě citlivého dítěte, dítěte s dyspraxií a dítěte s poruchou v rovnovážném systému a bilaterálními obtížemi v obrazu ADHD. Součástí je nejenom teoretický podklad a konkrétní potíže, ale také navrhované smyslové strategie. Workshop vám také poskytne vlastní smyslové zážitky, které mohou děti s poruchami smyslového zpracování zažívat. Závěrem se budeme věnovat praktickým ukázkám pomůcek a technik používaných pro zlepšení koncentrace pozornosti, seberegulaci a optimalizaci smyslového zpracování. Smyslové strategie jsou navrhovány do domácího i školního prostředí.

Cílem semináře je informovat odborníky o možnostech, které skýtá terapie SI. A dodat potřebné informace o této metodě, důležité pro rodiče dětí s poruchou smyslového zpracování.  

Cílem semináře:

  • Pochopení principu senzorické integrace
  • Seznámení se smyslovými systémy a jejich impakt na běžné fungování dítěte v domácím prostředí, v předškolních a školních zařízeních
  • Zážitkové aktivity 
  • Vhled do poruch smyslového zpracování a jejich vliv na život dětí
  • Seznámení se smyslovými strategiemi 

V případě zájmu piště na: info@senzorickaintegrace.com

Přihlášku naleznete níže.

Workshop: “ Přístup Senzorická integrace a možnosti jeho využití v praxi“

Motto: „Terapie je umění a umění je terapie“ (Jane Ayres)

Komu je workshop určen: ergoterapeut, fyzioterapeut, klinický logoped

Termíny:       1. blok: 23.9. – 24.9.2023

                        2. blok: 20. 10. – 21.10. 2023

                        3. blok: 10.11. – 11.11. 2023

Workshop je třeba absolvovat v celém rozsahu, není možné se účastnit pouze některých bloků. Na základě Vaší přihlášky Vám bude vystavena faktura.  

Cena: 19 500,- Kč pro nečleny ASI

             16 800,- Kč pro členy ASI

Místo konání: Praha (1.blok RC Jablíčkov; 2. a 3. blok v Play SI)

Časový plán: Workshop je navržen ve třech dvoudenních blocích, které na sebe v souvislostech navazují. Hodinová dotace: 48 vyučovacích hodin.

Obsah workshopu:

1.blok „Vědecký základ SI, vymezení terminologie jednotlivých smyslových systémů“

Cílem je seznámit účastníky se základními myšlenkami a teoriemi přístupu Senzorická Integrace a převedení těchto myšlenek do praxe. Teoreticky budou probrány všechny senzorické systémy a jejich souvislost s obtížemi v dětském věku.

2.blok „Hodnocení senzorického procesování v dětském věku“

Účastníkům budou představeny postupy využitelné při hodnocení stavu senzorického procesování u dětí. Základem kvalitní terapeutické intervence je identifikace obtíží v senzorickém procesování. Vyšetření jednotlivých senzorických systémů přispívá k nastavení terapeutických cílů a k úspěšně vedené terapii. Tomuto tématu se budeme podrobně věnovat, součástí bude praktické vyzkoušení testovacích možností přímo na místě a jejich následné využití v praxi (formou vyšetření vlastního klienta).

3.blok „Praktické využití SI přístupu v terapeutické intervenci“

Poslední část provede účastníky zásadami vedení terapeutického působení a možnostmi ověření věrohodnosti SI intervence. Budeme se věnovat praktickým postupům, jak v terapii ovlivňovat jednotlivé senzorické systémy a jak pracovat s jejich propojováním. Pochopení věrohodnosti přístupu se dotkneme v rozboru videoukázek z terapeutické praxe.

Požadavky na splnění workshopu: Workshop vyžaduje aktivní zapojení účastníků s nároky na ověření znalostí v praxi, mezi bloky (2.a 3.) je zadána samostatná domácí práce (vyšetření klienta a vytvoření hypotéz), respondent kurzu zde dokazuje, že je schopen získané dovednosti prakticky využít a prezentovat. Je tedy nutné počítat s časovou dotací na domácí přípravu.

Lektoři: Mgr. Petra Dvořáková (odpovědný lektor), Mgr. Klára Šimková, Mgr. Veronika Husovská, Bc. Zdenka Hyttichová

V případě zájmu piště na: info@senzorickaintegrace.com