Plánované akce

4. Setkání ASI

Setkání je určeno především členům ASI, ale i širší odborné veřejnosti z řad rehabilitačních profesí a lékařů. Setkání není určeno pro rodiče našich klientů.

Kdy: 22.4.2023

Kde: v RC Jablíčkov na Praze 10, Počernická 64

Cena: pro členy ASI a přednášející je vstup zdarma

Pro nečleny ASI: 500,-

Stejně jako v minulých letech budou na programu odborné příspěvky, sdílení zkušeností z praxe. Součástí bude členská schůze spolku, která je naší každoroční povinností. Program není zatím dokončen, budeme rádi, pokud se stanete aktivními účastníky setkání.

K aktivní účasti je možné se přihlásit do 1.3.2023 a k pasivní účasti do 20.3.2023.

Přihlášky zasílejte prosím na: info@senzorickaintegrace.com

Informační seminář o senzorické integraci – určený pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy a sociální pracovníky

Datum konání: 25.3. 2023

Přihlášky posílejte nejpozději do: 15.2. 2023

Čas: 9: 00–16: 30 hod.

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Cena: 2 400,- Kč     

Cena pro členy ASI: 1 500,-Kč

Kde: RC Jablíčkov, Počernická 524/64, Praha 10

Přednášející: Bc. Zdenka Hyttichová; Bc. Adéla Podroužková MSc.

Přístup senzorické integrace (SI) je terapeutický přístup, který je využíván u dětí s poruchou smyslového zpracování (SPD), dětí s poruchou autistického spektra a dětí s nerovnoměrným vývojem. Účastníci budou seznámeny s teoretickým základem SI, základy neurovědy na kterých je SI založena, příklady chování a obtíží s kterými se děti s SPD potýkají. Součástí bude vhled do SI terapie. Závěrem vám poskytneme praktické ukázky a zážitkové aktivity, které vám pomohou si představit vnímání dětí s poruchou smyslové procesování. Budou vám předvedeny také smyslové strategie užívané ve školních zařízeních.

Cílem semináře:

  • Pochopení principu senzorické integrace
  • Seznámení se smyslovými systémy a jejich impakt na běžné fungování dítěte v domácím prostředí, v předškolních a školních zařízeních
  • Vhled do poruch smyslového zpracování
  • Možnosti práce s dětmi s SPD v terapeutických praxích
  • Seznámení se smyslovými strategiemi ve školních zařízeních

V případě zájmu piště na: info@senzorickaintegrace.com

Workshop: ” Přístup Senzorická integrace a možnosti jeho využití v praxi”

Motto: „Terapie je umění a umění je terapie“ (Jane Ayres)

Komu je workshop určen: ergoterapeut, fyzioterapeut, klinický logoped

Termíny:       1. blok: 23.9. – 24.9.2023

                        2. blok: 20. 10. – 21.10. 2023

                        3. blok: 10.11. – 11.11. 2023

Workshop je třeba absolvovat v celém rozsahu, není možné se účastnit pouze některých bloků. Na základě Vaší přihlášky Vám bude vystavena faktura.  

Cena: 19 500,- Kč pro nečleny ASI

             16 800,- Kč pro členy ASI

Místo konání: Praha (1.blok RC Jablíčkov; 2. a 3. blok v Play SI)

Časový plán: Workshop je navržen ve třech dvoudenních blocích, které na sebe v souvislostech navazují. Hodinová dotace: 48 vyučovacích hodin.

Obsah workshopu:

1.blok „Vědecký základ SI, vymezení terminologie jednotlivých smyslových systémů“

Cílem je seznámit účastníky se základními myšlenkami a teoriemi přístupu Senzorická Integrace a převedení těchto myšlenek do praxe. Teoreticky budou probrány všechny senzorické systémy a jejich souvislost s obtížemi v dětském věku.

2.blok „Hodnocení senzorického procesování v dětském věku“

Účastníkům budou představeny postupy využitelné při hodnocení stavu senzorického procesování u dětí. Základem kvalitní terapeutické intervence je identifikace obtíží v senzorickém procesování. Vyšetření jednotlivých senzorických systémů přispívá k nastavení terapeutických cílů a k úspěšně vedené terapii. Tomuto tématu se budeme podrobně věnovat, součástí bude praktické vyzkoušení testovacích možností přímo na místě a jejich následné využití v praxi (formou vyšetření vlastního klienta).

3.blok „Praktické využití SI přístupu v terapeutické intervenci“

Poslední část provede účastníky zásadami vedení terapeutického působení a možnostmi ověření věrohodnosti SI intervence. Budeme se věnovat praktickým postupům, jak v terapii ovlivňovat jednotlivé senzorické systémy a jak pracovat s jejich propojováním. Pochopení věrohodnosti přístupu se dotkneme v rozboru videoukázek z terapeutické praxe.

Požadavky na splnění workshopu: Workshop vyžaduje aktivní zapojení účastníků s nároky na ověření znalostí v praxi, mezi bloky (2.a 3.) je zadána samostatná domácí práce (vyšetření klienta a vytvoření hypotéz), respondent kurzu zde dokazuje, že je schopen získané dovednosti prakticky využít a prezentovat. Je tedy nutné počítat s časovou dotací na domácí přípravu.

Lektoři: Mgr. Petra Dvořáková (odpovědný lektor), Mgr. Klára Šimková, Mgr. Veronika Husovská, Bc. Zdenka Hyttichová

V případě zájmu piště na: info@senzorickaintegrace.com