Plánované akce

Workshop: “ Přístup Senzorická integrace a možnosti jeho využití v praxi“ 

Motto: „Terapie je umění a umění je terapie“ (Jane Ayres)

Kurz je určený pro odborníky v oblasti fyzioterapie a ergoterapie, klinické logopedie.

Workshop je třeba absolvovat v celém rozsahu, není možné se účastnit pouze některých bloků. Na základě Vaší přihlášky Vám bude vystavena faktura.  

Místo konání: Praha

Cena: Pro členy ASI: 16 800Kč

Pro nečleny: 19 500 Kč

Kdy: Modul I.  5.10. – 6.10. 2024 RC Jablíčkov

Modul II.   18.10. – 19.10. PlaySI

Modul III. 8.11 – 9.11.2024 PlaySI

Časový plán: Workshop je navržen ve třech dvoudenních blocích, které na sebe v souvislostech navazují. Hodinová dotace: 48 vyučovacích hodin.