Plánované akce

Informační seminář o senzorické integraci – určený pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy a sociální pracovníky – vypsán nový termín

Datum konání: 25.3. 2023

Přihlášky posílejte nejpozději do: 15.2. 2023

Čas: 9: 00–16: 30 hod.

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Cena: 2 400,- Kč     

Cena pro členy ASI: 1 500,-Kč

Kde: RC Jablíčkov, Počernická 524/64, Praha 10

Přednášející: Bc. Zdenka Hyttichová; Bc. Adéla Podroužková MSc.

Přístup senzorické integrace (SI) je terapeutický přístup, který je využíván u dětí s poruchou smyslového zpracování (SPD), dětí s poruchou autistického spektra a dětí s nerovnoměrným vývojem. Účastníci budou seznámeny s teoretickým základem SI, základy neurovědy na kterých je SI založena, příklady chování a obtíží s kterými se děti s SPD potýkají. Součástí bude seznámení s vyšetřovacími postupy a vhled do způsobu práce s dítětem. Závěrem vám poskytneme praktické ukázky a zážitkové aktivity, které vám pomohou si představit vnímání dětí s poruchou smyslové procesování. Budou vám předvedeny také smyslové strategie užívané ve školních zařízeních.

Cílem semináře:

  • Pochopení principu senzorické integrace
  • Seznámení se smyslovými systémy a jejich impakt na běžné fungování dítěte v domácím prostředí, v předškolních a školních zařízeních
  • Vhled do poruch smyslového zpracování
  • Možnosti práce s dětmi s SPD v terapeutických praxích
  • Seznámení se smyslovými strategiemi ve školních zařízeních

V případě zájmu piště na: info@senzorickaintegrace.com

Certifikovaný kurz CLASI CASI

V listopadu 2021 byl zahájen certifikovaný program CASI (Certificate in Ayres Sensory Integration). Kurzu se účastní 35 terapeutů.

Za Asociaci senzorické integrace jsme moc rádi, že se nám podařilo zrealizovat a uskutečnit vzdělávání v tomto mezinárodně uznávaném certifikovaném programu senzorické integrace v ČR. Všem účastníkům přejeme mnoho úspěchu!

Workshop: ” Přístup Senzorická integrace a možnosti jeho využití v praxi” – opakování v roce 2022

WORKSHOP JE OBSAZEN

Motto: „Terapie je umění a umění je terapie“ (Jane Ayres)

Komu je workshop určen: ergoterapeut, fyzioterapeut, klinický logoped

Termíny:       1. blok: 24.9. – 25. 9. 2022

                        2. blok: 14.10. – 15. 10. 2022

                        3. blok: 11.11. – 12. 11. 2022

Workshop je třeba absolvovat v celém rozsahu, není možné se účastnit pouze některých bloků. Na základě Vaší přihlášky Vám bude vystavena faktura.  

Cena: 13 500,- Kč

             pro členy ASI  10 800,- Kč

Místo konání: Praha (1.blok RC Jablíčkov; 2. a 3. blok v Play SI)

Obsah workshopu: 

1.blok „Vědecký základ SI, vymezení terminologie jednotlivých smyslových systémů.” Cílem je seznámit účastníky se základními myšlenkami a teoriemi přístupu Senzorická Integrace a převedení těchto myšlenek do praxe. Teoreticky budou probrány všechny senzorické systémy a jejich souvislost s obtížemi v dětském věku.

2.blok „Hodnocení senzorického procesování v dětském věku.” Účastníkům budou představeny postupy využitelné při hodnocení stavu senzorického procesování u dětí. Základem kvalitní terapeutické intervence je identifikace obtíží v senzorickém procesování. Vyšetření jednotlivých senzorických systémů přispívá k nastavení terapeutických cílů a k úspěšně vedené terapii. Tomuto tématu se budeme podrobně věnovat, součástí bude praktické vyzkoušení testovacích možností přímo na místě a jejich následné využití v praxi (formou vyšetření vlastního klienta). 

3.blok „Praktické využití SI přístupu v terapeutické intervenci.” Poslední část provede účastníky zásadami vedení terapeutického působení a možnostmi ověření věrohodnosti SI intervence. Budeme se věnovat praktickým postupům, jak v terapii ovlivňovat jednotlivé senzorické systémy a jak pracovat s jejich propojováním. Pochopení věrohodnosti přístupu se dotkneme v rozboru videoukázek z terapeutické praxe.

Lektoři: Mgr. Petra Dvořáková, Mgr. Veronika Husovská, Bc. Zdenka Hyttichová, Mgr. Klára Šimková (bude upřesněno u každého bloku)

V případě zájmu piště na: info@senzorickaintegrace.com