Plánované akce

Certifikovaný kurz CLASI CASI

V listopadu 2021 byl zahájen certifikovaný program CASI (Certificate in Ayres Sensory Integration). Kurzu se účastní 35 terapeutů.

Za Asociaci senzorické integrace jsme moc rádi, že se nám podařilo zrealizovat a uskutečnit vzdělávání v tomto mezinárodně uznávaném certifikovaném programu senzorické integrace v ČR. Všem účastníkům přejeme mnoho úspěchu!

Workshop: ” Přístup Senzorická integrace a možnosti jeho využití v praxi”

Motto: „Terapie je umění a umění je terapie“ (Jane Ayres)

Termínu workshopu podzim roku 2021:

  1. blok: 2. 10. – 3. 10. 2021
  2. blok: 22. 10. – 23. 10. 2021
  3. blok: 19. 11. – 20. 11. 2021

Workshop je plně obsazen

Časový plán: Workshop je navržen ve třech dvoudenních blocích, které na sebe v souvislostech navazují.

Cena: 4 500,- Kč/ za jeden blok workshopu

3 600,- Kč pro členy ASI/ za jeden blok workshopu

Komu je workshop určen: ergoterapeut, fyzioterapeut, logoped

Obsah workshopu: 

1.blok „Vědecký základ SI, vymezení terminologie jednotlivých smyslových systémů.” Cílem je seznámit účastníky se základními myšlenkami a teoriemi přístupu Senzorická Integrace a převedení těchto myšlenek do praxe. Teoreticky budou probrány všechny senzorické systémy a jejich souvislost s obtížemi v dětském věku.

2.blok „Hodnocení senzorického procesování v dětském věku.” Účastníkům budou představeny postupy využitelné při hodnocení stavu senzorického procesování u dětí. Základem kvalitní terapeutické intervence je identifikace obtíží v senzorickém procesování. Vyšetření jednotlivých senzorických systémů přispívá k nastavení terapeutických cílů a k úspěšně vedené terapii. Tomuto tématu se budeme podrobně věnovat, součástí bude praktické vyzkoušení testovacích možností přímo na místě a jejich následné využití v praxi (formou vyšetření vlastního klienta). 

3.blok „Praktické využití SI přístupu v terapeutické intervenci.” Poslední část provede účastníky zásadami vedení terapeutického působení a možnostmi ověření věrohodnosti SI intervence. Budeme se věnovat praktickým postupům, jak v terapii ovlivňovat jednotlivé senzorické systémy a jak pracovat s jejich propojováním. Pochopení věrohodnosti přístupu se dotkneme v rozboru videoukázek z terapeutické praxe.

Místo konání: Praha (bude upřesněno u jednotlivých bloků)

Lektoři: Mgr. Petra Dvořáková, Mgr. Veronika Husovská, Bc. Zdenka Hyttichová, Mgr. Klára Šimková (bude upřesněno u každého bloku)

3. Setkání terapeutů a příznivců SI – BYLO ODLOŽENO Z DŮVODU EPIDEMICKÉ SITUACE


Rádi bychom Vás pozvali na 3. Setkání Asociace senzorické integrace. V letošním roce se bude konat dne 13. 6. 2020 v Pardubicích, v DRS Lentilka, Prodloužená 278. Stejně jako v minulých letech budou na programu odborné příspěvky, sdílení zkušeností z praxe a také členská schůze ASI. Setkání je určeno pro odbornou veřejnost rehabilitačních profesí a lékařů.