Informace

CERTIFIKOVANÝ PROGRAM SENZORICKÉ INTEGRACE

Asociace senzorické integrace ve spolupráci s mezinárodní společností Collaborative for Leadership in Ayres Sensory Integration® (CLASI) pořádá certifikovaný program Certificate in Ayres Sensory Integration (CASI), který se bude konat v České republice poprvé.

CLASI-CASI je evidence-based program navazující na odkaz Dr. Ayres. Je sestaven v souladu s pokyny International Coalition of Education in Ayres Sensory Integration®.

Účastník programu obdrží po úspěšném absolvování mezinárodně uznávaný Certifikát CLASI-CASI dle Ayres Sensory Integration a bude schopen relevantně zhodnotit, analyzovat a použít pokročilé teoreticko-praktické nástroje hodnocení a intervence s využitím teorie a praxe senzorické integrace dle J. Ayres.

Náplň:

Program CLASI-CASI vyžaduje dokončení 6 modulů a dalších aktivit a cvičení. Každý modul vyžaduje přibližně 30 hodin, celý program pak 180 hodin.

Moduly 1, 2, 4, a 5 budou dostupné online. Dostupnost online modulů je minimálně 1 rok od jejich spuštění. Podklady pro online moduly budou přeloženy do českého jazyka.

Moduly 3 a 6 se budou konat prezenční formou v Praze (konkrétní místo konání bude upřesněno). Moduly 3 a 6 budou přednášeny v anglickém jazyce, překlad do českého jazyka je zajištěn.

Celý program by měl být dokončen do 1 roku od spuštění, maximální doba na dokončení je 5 let.

Program obsahuje jak informace teoretické (v rámci online modulů), tak i praxe s dětmi s podezřením na obtíže v oblasti senzorické integrace. Součástí hodnocení účastníků je výběr a otestování 2 dětí s rovnoměrným vývojem a 1 dítěte s podezřením na problémy v oblasti senzorické integrace (dle EASI), vypracování případové studie, předložení a obhajoba video intervence. Materiály překládané ke zhodnocení školitelem (tj. testy dle EASI, případová studie, video intervence) a jejich obhajoba jsou potřeba odevzdat v anglickém jazyce. Při prezentaci video intervence v rámci prezenčního Modulu 6 bude v případě potřeby možné využít překladu tlumočníka. Detailní informace ohledně povinností a požadavků programu budou účastníkům upřesněny. 

Veškeré požadavky vyplývající z programu jsou plněny vůči mezinárodní společnosti CLASI, která vydává po úspěšném absolvování Certifikát CLASI-CASI dle Ayres Sensory Integration. Asociace senzorické integrace je pořádající společností zajišťující management programu a jeho uskutečnění v České republice.

Termíny konání:

Modul 1 – online – listopad 2021
Modul 2 – online – leden 2022
Modul 3 – prezenční forma* – 25. – 28. března 2022
Modul 4 – online – červen 2022
Modul 5 – online – srpen 2022
Modul 6 – prezenční forma* – 6. – 9. října 2022

* V případě nepříznivé epidemiologické situace se Modul 3 a Modul 6 budou konat pomocí on-line komunikační platformy v reálném čase původně plánované prezenční formy.

Komu je program určen:

Program CLASI-CASI je určen ergoterapeutům, fyzioterapeutům a klinickým logopedům. Podmínkou je vysokoškolské vzdělání v oboru ergoterapeut či fyzioterapeut s dosažením minimálně bakalářského titulu. U logopedů je podmínkou atestace v oboru klinická logopedie.

Cena:

73 000,- Kč (pro členy Asociace senzorické integrace) 75 000,- Kč (pro ostatní)

Splatnost:
Varianta 1) dvě platby (každá v poloviční hodnotě ceny programu), první splátka do 15. 8. 2021, druhá splátka do 15. 1. 2022.
Varianta 2) jedna platba v celkové hodnotě ceny programu do 15. 9. 2021.

Detaily k platbě obdržíte emailem po obdržení přihlášky.

Co zahrnuje cena:

Kurzovné, skripta v tištěné podobě, drobné občerstvení během modulů 3 a 6 (ne obědy).

Co cena nezahrnuje:

Ubytování, dopravu. Každý účastník si řeší a hradí sám.

Zrušení programu a storno podmínky:

Program je možné zrušit písemně e-mailem.
Storno poplatky za program jsou stanoveny v následující výši:

Zrušení programu ze strany účastníka:
2 týdny před zahájením programu (15. – 30. 10. 2021) – 100 % z ceny programu

1 měsíc před zahájením programu (1. – 14. 10. 2021) – 80 % z ceny programu

2 měsíce před zahájením programu (1. – 30. 9. 2021) – 50 % z ceny programu

3 měsíce před zahájením programu (1. – 31. 8. 2021) – 20 % z ceny programu

Storno poplatek Vám nebude účtován v případě, že za sebe seženete náhradníka.

Zrušení programu ze strany pořadatele kurzu:
Při zrušení programu ze strany pořadatele (Asociace senzorické integrace), Vám vrátí pořadatel 100 % uhrazené zálohy, nebo nabídne stejný kurz v novém termínu.

Přednášející v rámci modulů 3 a 6:

Zoe Mailloux – OTD, OTR/L, FAOTA – zakládající partner CLASI. V letech 1978 – 1984 byla výzkumným asistentem Dr. A. Jean Ayres. Více informací na https://www.cl-asi.org/our- people

Susanne Smith Roley – OTD, OTR/L, FAOTA – zakládající partner CLASI. Ergoterapeut s více než 30letou zkušeností s dětskou klientelou. Více informací na https://www.cl-asi.org/ our-people

Pozn.:
OTD – doktorát v oboru ergoterapie
OTR/L – ergoterapeut, kter
ý je registrován a získal příslušnou licenci
FAOTA – Fellow of the American Occupational Therapy Association – ocen
ění udělené AOTA osobám významně přispívajícím k profesi

Info:

Pro jednání ohledně programu CLASI-CASI pište na email: kurzy@senzorickaintegrace.com nebo volejte: +420 777 980 168