Historie

Zakladatelkou byla americká ergoterapeutka a školní psycholožka J. Ayres, která v 70 letech 20. století na základě znalostí zpracování smyslových vjemů položila základy přístupu SI. K základu této teorie ji přiměla práce s dětmi s poruchami učení, percepčními vadami a dětmi s poruchami chování.