Proběhlo

Informační seminář o senzorické integraci – určený pro psychology a speciální pedagogy

Datum konání: 26.11.2023

Čas: 9: 00–16: 30 hod. 

Kde: RC Jablíčkov, Počernická 524/64, Praha 10

Přednášející: Bc. Zdenka Hyttichová; Bc. Adéla Káplová MSc. 

Workshop: “ Přístup Senzorická integrace a možnosti jeho využití v praxi“

Motto: „Terapie je umění a umění je terapie“ (Jane Ayres)

Workshop je třeba absolvovat v celém rozsahu, není možné se účastnit pouze některých bloků. Na základě Vaší přihlášky Vám bude vystavena faktura.  

Místo konání: Praha (1.blok RC Jablíčkov; 2. a 3. blok v Play SI)

Časový plán: Workshop je navržen ve třech dvoudenních blocích, které na sebe v souvislostech navazují. Hodinová dotace: 48 vyučovacích hodin.

4. Setkání ASI

Setkání je určeno především členům ASI, ale i širší odborné veřejnosti z řad rehabilitačních profesí a lékařů. Setkání není určeno pro rodiče našich klientů.

Kdy: 22.4.2023

Kde: v RC Jablíčkov na Praze 10, Počernická 64

Cena: pro členy ASI a přednášející je vstup zdarma

Pro nečleny ASI: 500,-

Stejně jako v minulých letech budou na programu odborné příspěvky, sdílení zkušeností z praxe. Součástí bude členská schůze spolku, která je naší každoroční povinností. Program není zatím dokončen, budeme rádi, pokud se stanete aktivními účastníky setkání.

Informační seminář o senzorické integraci – určený pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy a sociální pracovníky

Datum konání:  25.3. 2023

Čas: 9: 00–16: 30 hod.

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Cena: 2 400,- Kč     

Cena pro členy ASI: 1 500,-Kč

Kde: RC Jablíčkov, Počernická 524/64, Praha 10

Přednášející: Bc. Zdenka Hyttichová; Bc. Adéla Podroužková MSc.

Přístup senzorické integrace (SI) je terapeutický přístup, který je využíván u dětí s poruchou smyslového zpracování (SPD), dětí s poruchou autistického spektra a dětí s nerovnoměrným vývojem. Účastníci budou seznámeny s teoretickým základem SI, základy neurovědy na kterých je SI založena, příklady chování a obtíží s kterými se děti s SPD potýkají. Součástí bude vhled do SI terapie. Závěrem vám poskytneme praktické ukázky a zážitkové aktivity, které vám pomohou si představit vnímání dětí s poruchou smyslové procesování. Budou vám předvedeny také smyslové strategie užívané ve školních zařízeních.

Cílem semináře:

  • Pochopení principu senzorické integrace
  • Seznámení se smyslovými systémy a jejich impakt na běžné fungování dítěte v domácím prostředí, v předškolních a školních zařízeních
  • Vhled do poruch smyslového zpracování
  • Možnosti práce s dětmi s SPD v terapeutických praxích
  • Seznámení se smyslovými strategiemi ve školních zařízeních

Certifikovaný kurz CLASI CASI

V listopadu 2021 byl zahájen certifikovaný program CASI (Certificate in Ayres Sensory Integration). Kurzu se účastní 35 terapeutů.

Za Asociaci senzorické integrace jsme moc rádi, že se nám podařilo zrealizovat a uskutečnit vzdělávání v tomto mezinárodně uznávaném certifikovaném programu senzorické integrace v ČR. Všem účastníkům přejeme mnoho úspěchu!

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je CLASI-Logo_Alt2-1024x992.png.

3. SETKÁNÍ ASI

Dne 23.4. 2022 v Praze v RC Jablíčkov proběhlo 3. Setkání ASI.

V rámci tohoto setkání proběhla členská schůze ASI za rok 2022 a řada krátkých přednášek. Bylo nám potěšením se opět potkat osobně a sdílet zkušenosti z praxe. Všem aktivním děkujeme za jejich přednášky.

Workshop „Přístup senzorická integrace a možnosti jeho využití v praxi”

1. blok: 2. 10. – 3. 10. 2021

2. blok: 22. 10. – 23. 10. 2021

3. blok: 19. 11. – 20. 11. 2021

Rádi bychom se zpětně vyjádřili k televizní diskuzi, která proběhla dne 12.4.2021 na české televizi v pořadu Infiltrace – diskuze odborníků

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1092813857-infiltrace/221411033280412-infiltrace-diskuse-odborniku/.

V průběhu rozhovoru došlo k zpochybnění přístupu Senzorické integrace u dětí s poruchou autistického spektra. Na základě vědeckých výzkumů a následně publikovaných článků můžeme deklarovat, že se jedná o tzn. Vědecky ověřenou metodu (Evidence – based practice).

Publikace naleznete v odkazech níže:

https://ncaep.fpg.unc.edu/sites/ncaep.fpg.unc.edu/files/imce/documents/EBP%20Report%202020.pdf

https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-020-04844-2

Dále informace volně dostupné v odborném články:

A Systematic Review of Ayres Sensory Integration Intervention for Children with Autism Sarah A. Schoen , Shelly J. Lane, Zoe Mailloux, Teresa May-Benson, L. Dianne Parham, Susanne Smith Roley, and Roseann C. Schaaf

Členská schůze 2020

se uskutečnila dne 5.6. 2020 od 18h v restauraci Potrefená Husa, Praha – Albertov, Na slupi 2102/2b, Praha 2

WORKSHOP

SENZORICKÁ INTEGRACE S MINIMÁLNÍMI NÁROKY NA VYBAVENÍ

Kdy: 18. – 19. 10. 2019

Pá: 9 – 16:30h, So: 9 -16h

Kde: Centrum dětské ergoterapie PLAY SI

U Okrouhlíku 3305/9, Praha 5

Lektor: Mgr. Petra Dvořáková, PhDr. Michaela Málková PhD.

Cena: 3400,- Kč

Cena pro členy ASI: 2800,- Kč

Workshop je určen pro odborníky, kteří již absolvovali informační nebo obdobný kurz.

INFORMAČNÍ KURZ O SENZORICKÉ INTEGRACI

Kdy: 21.9. 2019, 9-15h

Kde: RC Jablíčkov Praha 10, Počernická 524/64

Lektor: Bc. Zdenka Hyttichová

Cena pro členy ASI: 1000,- Kč

Cena: 1500,- Kč

 2. Setkání Asociace senzorické integrace.

Datum setkání:          27.4 2019

Místo setkání:            RC Jablíčkov, Bytový dům Malešice (1.patro)

 Praha 10, Počernická 524/64

Na programu odborné příspěvky, sdílení zkušeností z praxe a také členská schůze ASI. 

Seminář o Senzorické integraci

SEMINÁŘ JE OBSAZEN, O DALŠÍCH TERMÍNECH VÁS BUDEME INFORMOVAT

Kdy: 1.12. 2018 Kde: RC Jablíčkov Praha 10, Počernická 524/64 Cena: 1500,- Kč Pro členy ASI 1000,-Kč Lektor: Bc. Zdenka Hyttichová Seminář je otevřen pro odbornou veřejnost. V případě zájmu nás kontaktujte.

21.11.2018 Prezentace na DNI FYZIOTERAPIE A ERGOTERAPIE v Pardubicích

26.9.2018 Prezentace na ČAE

V rámci konference ČAE byla představena ASI.

1. Setkání Asociace senzorické integrace v Pardubicích

Ve dnech 21.- 22.4. 2018 se uskutečnilo 1. setkání terapeutů SI. Akce proběhla na společenské i odborné úrovni v pardubické Lentilce.