Plánované akce

Workshop:

Změna termínu workshopu

vzhledem k současné epidemiologické situaci a vládním opatřením jsme bohužel nuceni přesunout termín plánovaného Workshopu.

Nové termíny workshopu:      I. část   22.- 23.1. 2021  (původní termín III. části)

                                               II. část   5.-6.2. 2021

                                               III. část   26.- 27. 3. 2021 

Workshop je plně obsazen

„Přístup Senzorická Integrace a možnosti jeho využití v praxi“

Motto: „Terapie je umění a umění je terapie“ (Jane Ayres)

Časový plán: Workshop je navržen ve třech dvoudenních blocích, které na sebe v souvislostech navazují.

Termíny: 1. blok: 23. – 24. 10. 2020

2. blok: 20. – 21. 11. 2020

3. blok: 22. – 23. 1. 2021

Cena: 4 500,- Kč/ za jeden blok workshopu

3 600,- Kč pro členy ASI/ za jeden blok workshopu

Komu je workshop určen: ergoterapeut, fyzioterapeut, logoped

Obsah workshopu: 

1.blok „Vědecký základ SI, vymezení terminologie jednotlivých smyslových systémů.“ Cílem je seznámit účastníky se základními myšlenkami a teoriemi přístupu Senzorická Integrace a převedení těchto myšlenek do praxe. Teoreticky budou probrány všechny senzorické systémy a jejich souvislost s obtížemi v dětském věku.

2.blok „Hodnocení senzorického procesování v dětském věku.“ Účastníkům budou představeny postupy využitelné při hodnocení stavu senzorického procesování u dětí. Základem kvalitní terapeutické intervence je identifikace obtíží v senzorickém procesování. Vyšetření jednotlivých senzorických systémů přispívá k nastavení terapeutických cílů a k úspěšně vedené terapii. Tomuto tématu se budeme podrobně věnovat, součástí bude praktické vyzkoušení testovacích možností přímo na místě a jejich následné využití v praxi (formou vyšetření vlastního klienta). 

3.blok „Praktické využití SI přístupu v terapeutické intervenci.“ Poslední část provede účastníky zásadami vedení terapeutického působení a možnostmi ověření věrohodnosti SI intervence. Budeme se věnovat praktickým postupům, jak v terapii ovlivňovat jednotlivé senzorické systémy a jak pracovat s jejich propojováním. Pochopení věrohodnosti přístupu se dotkneme v rozboru videoukázek z terapeutické praxe.

Místo konání: Praha (bude upřesněno u jednotlivých bloků)

Lektoři: Mgr. Petra Dvořáková, Mgr. Veronika Husovská, Bc. Zdenka Hyttichová, Mgr. Klára Šimková (bude upřesněno u každého bloku)

3. Setkání terapeutů a příznivců SI – PŘESUNUTO NA JARO 2021 !!!

Členská schůze se uskuteční dne 5.6. 2020 od 18h v restauraci Potrefená Husa, Praha – Albertov, Na slupi 2102/2b, Praha 2


Rádi bychom Vás pozvali na 3. Setkání Asociace senzorické integrace. V letošním roce se bude konat dne 13. 6. 2020 v Pardubicích, v DRS Lentilka, Prodloužená 278. Stejně jako v minulých letech budou na programu odborné příspěvky, sdílení zkušeností z praxe a také členská schůze ASI. Setkání je určeno pro odbornou veřejnost, rehabilitačních profesí a lékařů.